تبليغات

FLOW-3D 11.2 Update2 FLOW-3D ابزاری تجاری برای تحلیل جریان مذاب در محفظه تزریق و حفره قالب است. با استفاده از این برنامه فرآیندهای الگوی پر شدن مذاب در حفره قالب، عیوب کریستالی، پروسه انجماد و غیره قابل پیش‌بینی هستند. این نرم افزار یکی از برنامه های قدرتمند در زمینه هیدرولیک و مهندسی عمران آب است که بر پایه روش‌های دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) کار می‎کند.۳