تبليغات

Comsol Multiphysics 5.4.0.346.2019 دانلود برنامه شبیه سازی پروژه   نرم افزار COMSOL Multiphysics شبیه سازی است که می تواند معادلات دیفرانسیل سیستم های غیر خطی را توسط مشتق های جزئی روش المان محدود در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. این برنامه می تواند در حضور چالش هایی نظیر میدان های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز به خوبی راه گشا باشد.