تبليغات

نرم افزار شناسایی سخت افزار سیستم Futuremark SystemInfo

Futuremark SystemInfo 5.21 نرم افزار شناسایی سخت افزار سیستم   Futuremark SystemInfo ابزاری رایگان که برای شناسایی سخت افزار سیستم شما بکار می رود و بسیار از معیارها را که سیستم تان استفاده می کند را نشان می دهد و می تواند نمرات و معیارهای مختلف سیستم را نشان دهد. این نرم افزار به منظور به دست آوردن نمره معتبر سخت افزارها می باشد.