تبليغات

نرم افزار طراحی سازه های فلزی Tekla Structural Designer

Tekla Structural Designer 2019i v19.1.0.86 نرم افزار طراحی سازه های فلزی    Tekla Structural Designer نرم افزار طراحی سازه های فلزی ، یکی از حرفه ایی ترین نرم افزارهای ایجاد خودکار مدل های آنالیزی  است که به شما این امکان را می دهد که در کنار یک محیط گرافیکی قویی و رابط کاربری بسیار قویی نیازهای خود را در زمینه طراحی سازه های فلزی  بر آورده سازید.  امروزه استفاده از طراحی سازه های فلزی  به صورت روز افزونی در حال افزایش است و این زمنیه ظهور نرم افزار های بسیار زیادی را در زمنیه طراحی سازه های فلزی  باعث شده است. برنامه های طراحی سازه های فلزی  با توجه به گستردگی باید دارای محیط کاری بسیار قویی و همچنین سازگاری …