تبليغات

نرم افزار حذف قسمتی از فیلم SolveigMM Video Splitter

SolveigMM Video Splitter 7.4.2007.29 نرم افزار حذف قسمتی از فیلم   SolveigMM Video Splitter نرم افزار حذف قسمتی از فیلم ، ویرایشگر ویدئویی قدرتمند برای کار با فایل های MPEG-2 ،AVI ،WMV ASF ،MP3 ،WMA بدون از دست دادن کیفیت می باشد. توسط این ویرایشگر به سرعت قسمت های ناخواسته از فیلم را تنها با چند کلیک موس جدا نمایید. به وسیله این نرم افزار می توانید آن قسمت از فیلم را که نیاز ندارید جدا کرده و یا فیلم مورد نظر را به تکه های مختلف تقسیم کنید.