تبليغات

نرم افزار یادداشت روی دسکتاپ Stickies

Stickies 10.0d نرم افزار یادداشت روی دسکتاپ   Stickies نرم افزار یادداشت روی دسکتاپ ،  نوشته ای را ایجاد کرده وهمانند کاغذهای واقعی به دسکتاپ بچسبانید. ظاهر هر نوشته قابل تغییر بوده و به راحتی  سایز ، رنگ و فونت و… نوشته را تغییر دهید. شما نیز می توانید نوشته را در داخل شبکه به اشتراک بگذارید. همچنین شما می توانید با یک کلیک نوشته را مخفی کنید و یا به نمایش بگذارید. از مزایای این برنامه سبکی آن می باشد که از ایجاد اختلال در کارکرد سیستم کاربر جلوگیری می کند.