تبليغات

یادگیری جدول تناوبی اندروید Periodic Table 2018

Periodic Table 2020 Chemistry v0.2.98 اپلیکیشن یادگیری جدول تناوبی اندروید   Periodic Table یادگیری جدول تناوبی اندروید که در شروع خط اتصال جدول تناوبی را برای شما نمایش میدهد و توسط اتحادیه بین المللی شیمی نظری تایید شده و به عنوان پایه استفاده می شود. در این نسخه ی حرفه ای که به صورت رایگان در اختیار شما قرار گرفته است ویژگی های بیشتری به شما ارایه می شود همچون جداول تعاملی بیشتر، نوع برق، ابر رسانایی دما، چگالی، ضریب شکست ، طرفیت، رادیو اکتویته، حجم مولی و بسیاری موارد دیگر می باشد. در صورت مشاهده جمله (your copy is not genuine) می توانید اپلیکیشن را حذف و دوباره نصب کنید یا دستگاه را مجدد راه اندازی کنید یا حافظه ی پنهان …