تبليغات

Crystal Office Systems DayMate V7.21   DayMate یک نرم افزار برنامه ریز بصری همه کاره پر از ویژگی‌های بزرگ می‌باشد. DayMate نرم افزار حرفه ای توسعه یافته شده که به خوبی طراحی شما تا به شما اجازه دهد تا برای ایجاد یادآوری در برنامه ایجاد کرده و می‌توانید پیام صوتی با جلوه‌های صوتی اختیاری ایجاد نمایید. شما می‌توانید در نرم افزار DayMate کارهایی نظیر راه اندازی یک وب سایت؛چک کردن ایمیل خود،ارسال پیام،هماهنگ سازی زمان سیستم شما،خاموش کردن کامپیوتر شما در یک زمان مشخص و … و برخی از وظایف محاسباتی مسیریابی را انجام دهید.