تبليغات

Abelssoft WasAndGo 2017.21.00 Abelssoft WashAndGo برنامه کاربردی برای پاکسازی و بهینه سازی سیستم شما از فایل های غیر ضروری و بیهوده می باشد.این برنامه با حذف فایل های غیر ضروری کارایی سیستم شما را ارتقا میدهد.از مواردی که این برنامه قادر به پاکسازی آنها می باشد می توان به موارد روبرو اشاره نمود: فایل های اضافی غیر ضروری، فایل های حاوی لاگ های قدیمی،  فایل های تمپ قدیمی،کش های قدیمی نصب نرم افزارها،بک آپ های بلااستفاده سرویس پک های نصب شده و …