تبليغات

  Wise Program Uninstaller 2.23 Build 118 نرم افزار حذف سریع برنامه نصب شده   Wise Program Uninstaller 1.97 نرم افزار حذف سریع برنامه نصب شده ، نرم افزار مفید و کم حجمی‌می‌باشد که شما با استفاده از آن قادر به پاک کردن برنامه‌ها در چند حالت خواهید بود. در اینجا منظور از چند حالت ، حالات Forced Uninstall و Safe Uninstall می‌باشد. حالت Safe Uninstall برای پاک کردن برنامه‌هایی می‌باشد که به راحتی از بین می‌روند و پس از پاک کردن آن‌ها هیچ فایلی باقی نمی‌ماند. اما حالت Forced Uninstall برای پای کردن برنامه‌های حجیم و پردردسر می‌باشد. با استفاده از این حالت می‌توانید اینگونه برنامه‌ها را به سرعت پاک کنید. (بطوری که هیچ اثری از آن‌ها باقی نمی‌ماند) …