تبليغات

DENOISE Projects Professional 1.21.02653  DENOISE Projects برنامه ای فوق العاده برای بر طرف نمودن هفت فرم مختلف از نویز های موجود بر روی عکس ها من جمله نویز درخشندگی، نویز رنگ، باندینگ، ابر های رنگی، هات پیکسل، salt و pepper و چاله ها است. همچنین می توان از این برنامه قدرتمند به عنوان پلاگین در نرم افزار های Adobe Photoshop و Adobe Lightroom نیز بهره برد.