تبليغات

CamBlocker 2.0.0.5 CamBlocker برنامه ای حرفه ای است که به منظور مسدود کردن وب کم ها طراحی شده است تا در مواقعی که به آن ها نیازی ندارید، نگران موارد حفاظتی وب کم خود نباشید. همچنین شما می توانید برای جلوگیری از استفاده افراد دیگر از دوربین وب کم در دسترسی به آن، یک رمز عبور تعریف کنید. این نرم افزار دارای این مزیت است که از حداقل منابع سیستم استفاده می کند و به صورت فعال در system tray باقی می ماند.