تبليغات

نرم افزار کاهش اندازه پنجره های ویندوز AquaSnap Pro

AquaSnap Pro 1.23.10 برنامه کاهش اندازه پنجره های ویندوز   AquaSnap نرم افزار کاهش اندازه پنجره های ویندوز ، برنامه ای بسیار کم حجم است و هنگامی به کار شما می آید که با پنجره های متعددی در هنگام کار با ویندوز مواجه می شوید و این پنجره ها شما را سردرگم می کنند. کاری که این ابزار سودمند انجام می دهد به این صورت است که اندازه ی پنجره ها را به طور خودکار و خیلی سریع تغییر می دهد و به حاشیه و گوشه صفحه نمایش دسکتاپ انتقال می دهد.