تبليغات

دانلود نرم افزار ساخت جلوه های ویژه Boris FX Silhouette

Boris FX Silhouette 2020.5.7 نرم افزار ساخت جلوه های ویژه   Boris FX Silhouette نرم افزار ساخت جلوه های ویژه ، از بهترین برنامه ها برای مراحل پس از تولید محسوب می شود. این نرم افزار با استفاده از گردش کار استریوسکوپی یا برجسته بینی ، تمام ویژگی های Silhouette شامل روتوسکپی ، رنگ آمیزی غیر مخرب ، تکنیک ادغام keying ، ابزار matting ، ابزار جهت دهی warping ، ابزار تغییر شکل morphing و ابزارهای تبدیل ۲D-3D را دارا می باشد. این نرم افزار حاصل سال ها تجربیات متخصصانی است که در این زمینه فعالیت نموده اند و در نتیجه آن تجربیات برنامه Boris FX Silhouette دارای عملکرد بسیار مطلوبی می باشد. با استفاده از این برنامه می توان …