تبليغات

نرم افزار طراحی پیشرفته مدارات الکتریکی Cadence SPB Allegro and OrCAD

  Cadence SPB Allegro and OrCAD v17.40.005-2019 نرم افزار طراحی پیشرفته مدارات الکتریکی   OrCad نرم افزار طراحی پیشرفته مدارات الکتریکی یکی از قدیمی ترین و قدرتمند ترین نرم افزار های رسم شماتیک، طراحی مدارهای الکترونیکی، شبیه سازی طرح الکترونیکی، طرح پشت فیبر مدار چاپی و طرح layout است. برای طراحی یک مدار آنالوگ جدید، یا به اصطلاح یک نمودار کلی مربوط به یک تخته مدار چاپ شده موجود و یا طراحی نمودار یک بلوک دیجیتالی با استفاده از یک قطعه پیش ساخته  OrCad Capture, HDL به سادگی ابزار مورد نیاز برای وارد کردن، اصلاح کردن و کنترل کردن طرح های PCB تامین می نماید.