تبليغات

نرم افزار مدیریت بوت EasyUEFI Enterprise + Winpe

EasyUEFI Enterprise 4.2 + Winpe دانلود نرم افزار مدیریت بوت   EasyUEFI نرم افزار مدیریت بوت می باشد که با استفاده از آن می‌توانید بر روی گزینه‌های بوت نظیر EFI / UEFI مدیریت داشته باشید. قابلیت ایجاد،ویرایش،حذف،تهیه پشتیبان از گزینه‌های مختلف بوت را خواهید داشت. این نرم افزار که برای ورود به بوت که برای راه اندازی مجدد و یا تغییر بوت بدون وارد کردن تنظیمات بایوس می‌باشد.