تبليغات

دانلود نرم افزار بررسی چک سام یا مقایسه مقدار فایل EF CheckSum Manager

EF CheckSum Manager 2021.04 نرم افزار بررسی چک سام یا مقایسه مقدار فایل   EF CheckSum Manager بررسی چک سام یا مقایسه مقدار فایل، برنامه ای کاربردی جهت بررسی هش (hash) فایل ها در فرمت های استاندارد SFV و MD5 و SHAx طراحی شده است. این نرم افزار می تواند چک سام یا مقایسه مقدار فایل (checksums) موجود را تأیید کند یا چک سام تازه برای اطلاعات مهم ایجاد کند. استفاده از برنامه EF CheckSum Manager بسیار راحت و سریع است و از پردازش بازگشتی ساختارهای فایل پشتیبانی می کند و برای همه درایوها کاربرد دارد. می توانید انتخاب کنید که چک سام یا مقایسه مقدار (checksum) در یک فایل برای همه فایل ها باشد، برای هر پوشه جداگانه باشد …