تبليغات

دانلود نرم افزار پردازش گروهی عکس های پرسنلی IDPhoto Processor

IDPhoto Processor 3.3.3 نرم افزار پردازش گروهی عکس های پرسنلی   IDPhoto Processor پردازش گروهی عکس های پرسنلی، این برنامه برای ساخت کارت شناسایی و یا کارت های پرسنلی نیاز به تصاویر پرسنلی با فرمت و اندازه های مشخص است. هنگامی که تعداد این کارت ها کم باشد تهیه این عکس ها ساده خواهد بود ولی در صورتی که تعداد کارت ها و عکس ها زیاد باشد و فرمت عکس ها و سایز آن ها نیز متفاوت باشد پردازش تمامی آن ها کاری زمان بر و دشوار خواهد بود. این نرم افزار ابزاری جامع برای پردازش گروهی عکس های پرسنلی است. که با وارد کردن عکس های مد نظر کاربر به صورت خودکار صورت ها را تشخیص داده و شروع …