تبليغات

دانلود مدل سازی و شبیه سازی Maplesoft MapleSim

Maplesoft MapleSim 2020.1 برنامه مدل سازی و شبیه سازی   Maplesoft MapleSim  نرم افزار مدل سازی و شبیه سازی ، برنامه ای بسیار قدرتمند و پیشرفته در زمینه مدل سازی و شبیه سازی ، از کمپانی نرم افزاری Maplesoft است. Modelica یک زبان مدل سازی شیء گرا و چند دامنه، به منظور مدل سازی جزء گرا در سیستم های پیچیده است. کاربرد زبان Modelica در انواع سیستم های مکانیکی، الکتریکی، الکترونیکی، هیدرولیکی، حرارتی، کنترل، برق و … است، نرم افزار Maplesoft MapleSim نیز یک برنامه مبتنی بر زبان Modelica به منظور مدل سازی و شبیه سازی قطعات در انواع سیستم های مذکور است. MapleSim قابلیت این را دارد که با تولید معادلات مدل ، اجرای شبیه سازی، و انجام تجزیه …