تبليغات

دانلود MyDraw - نرم افزار رسم انواع نمودار ، فلوچارت و دیاگرام پیشرفته

MyDraw 4.1.1 + Portable  نرم افزار رسم انواع نمودار ، فلوچارت و دیاگرام پیشرفته   MyDraw نرم افزار رسم انواع نمودار ، فلوچارت و دیاگرام انواع مختلفی از نمودارها شامل فلوچارت ، چارت سازمانی ، نقشه ذهنی ، دیاگرام ، نمودار شبکه ای ، نقشه ی ساختمان ، شجره نامه ی خانوادگی ، نمودار UML و دیگر نمودارها را فراهم می کند. این نرم افزار ویژگی های کامل و جامعی ، از ابزار رسم بردار ساده گرفته تا ابزار کامل مایکروسافت ویزیو را در اختیار کاربرد قرار می دهد. همچنین این برنامه دارای ابزار قدرتمندی جهت کار با فلوچارت ، چارت سازمانی ، نقشه ذهنی ، نمودار شبکه ای ، نقشه ی ساختمان ، نمودارهای کسب و کار و اشکال …