تبليغات

نرم افزار حل معادلات ریاضی Wolfram Mathematica

Wolfram Mathematica 12.1.0 نرم افزار حل معادلات ریاضی   Wolfram Mathematica نرم افزار حل معادلات ریاضی Wolfram Mathematica 12.1.0 ، یکی از کامل ترین نرم افزارهای محاسباتی جهان می باشد. این برنامه به منظور اجرای محاسبات در زمینه ی آماده سازی مستندات و برنامه نویسی های فعل و انفعالی می باشد. از این محصول می توان در تحقیقات علمی، آنالیزهای مهندسی و شبیه سازی های علمی در مدارس تکنیکی استفاده نمود. این محصول با بیش از ۲۰ سال تجربه و میلیون ها کاربر در سراسر جهان در استفاده ی هزاران دانشگاه و ادارات دولتی می باشد .