تبليغات

دانلود VovSoft Health Break - نرم افزار برنامه ریزی میزان استفاده از مانیتور

VovSoft Health Break 4.5  دانلود نرم افزار برنامه ریزی میزان استفاده از مانیتور   VovSoft Health Break نرم افزار برنامه ریزی میزان استفاده از مانیتور می باشد. به اینصورت که می توان میزان استفاده از مونیتور را که فرد می خواهد بعد از آن به خود استراحت دهد، در این نرم افزار تعریف کرده و همچنین مدت استراحت خود را نیز تعریف نماید تا این نرم افزار راس همان تایم دسترسی فرد را به صفحه نمایش کامپیوتر قطع کند و تا زمان تعیین شده برای استراحت این دسترسی را به فرد ندهد. این نرم افزار همچنین می تواند برای والدینی که نگران سلامتی فرزندشان در هنگام استفاده از کامپیوتر هستند نیز بسیار مفید باشد.