تبليغات

نرم افزار VovSoft VCF to CSV Converter تبدیل فایل های VCF به CSV

VovSoft VCF to CSV Converter 2.6 نرم افزار  تبدیل فایل های VCF به CSV   VovSoft VCF to CSV Converter نرم افزار تبدیل فایل های VCF به CSV ، ابزاری برای تبدیل سریع و آسان فایل‌ های VCF به CSV می باشد. CSV فرمتی برای پرونده های متنی می باشد که در آن مقادیر با استفاده از کاما از یکدیگر جدا می‌شوند. پرونده‌هایی که از این قالب تبعیت می‌کنند را می‌توان با استفاده از اکسل باز نمود.