تبليغات

نرم افزار تست بارگذاری صفحات وب West Wind Web Surge pro

West Wind Web Surge pro ۱٫۱۶٫۰ نرم افزار تست بارگذاری صفحات وب   West Wind Web Surge pro نرم افزار تست بارگذاری صفحات وب ، نرم افزاری جدید و کم حجم برای انجام تست Request مورد نظر روی HTTP یک وب سایت می باشد. همانطور که می دانید آزمایش درخواست و تست وب سایت در حال طراحی کردن بسیار مهم است و می توانید تست درخواست ها را در چند دقیقه کوتاه راه بیاندازید و همه مرحله های توسعه را برای تست دقیق و اجرا درست درخواست ها یاری و کمک نماید. و با این برنامه شما در طول ساخت وب سایت عیب یابی آن را نیز انجام دهید. نرم افزار برای توسعه وب سایت به صورت ساده و تست درخواست …