تبليغات

WinPDFEditor 3.3.0.4   WinPDFEditor نرم افزاری برای مدیریت و ویرایش فایل های PDF می باشد.شما می توانید با استفاده از نرم افزار WinPDFEditor کارهایی از قبیل اضافه کردن متن ، اضافه کردن تصاویر ، حذف محتوای اضافی ، کشیدن خط در مکان های دلخواه ، چرخاندن فایل های پی دی اف را انجام دهید.همچنین در صورت اینکه متنی را به پی دی اف اضافه کنید ابزارهای ویرایشی برای آن متن مانند تغییر سایز ، تغییر رنگ و.. را نیز در اختیار خواهید داشت. با WinPDFEditor می توانید در صورت اینکه تصویری به پی دی اف اضافه کنید می توانید تصویر را تغییر دهید ، سایز آن را بزرگ و کوچک کنید و ویرایش های دلخواه را روی آن انجام دهید.اگر متن …