تبليغات

Wise Hotkey 1.2.6.56 نرم افزار ساخت کلید های میانبر   Wise Hotkey نرم افزار ساخت کلید های میانبر ، شما با این نرم افزار میتوانید برای قسمت های مختلف سیستم عامل خود کلید میانبر تعریف کنید تا به قسمت های مختلف سریعتر دسترسی کنید. این نرم افزار برای دسترسی و اجرای سریع انواع فولدرها ، فایل ها ، وب سایت ها و سرویس های گوناگون با استفاده از کلیدهای میانبر طراحی و ارائه شده است.