تبليغات

XL Delete 2.9.2.0 XL Delete ابزاری قدرتمند برای حذف ایمن انواع فایل ها از روی سیستم است. این نرم افزار با بهره بردن از موتور حذف قوی قادر است تا انواع فایل ها و پوشه ها، کوکی های اینترنت، تاریخچه ها و فایل های کش را به طور کامل پاک سازی کند و از این طریق مانع بازیابی و بازگردانی آن ها توسط نرم افزار های ریکاوری شود.