تبليغات

HT Parental Controls 16.1.1 نرم افزار کنترل و نظارت مخفیانه کامپیوتر   Hidetools HT Parental Controls نرم افزار کنترل و نظارت مخفیانه کامپیوتر ، یک راه حل جامع برای نظارت و تامین امنیت سیستم می باشد. این برنامه به طرز کامل نامحسوسی تمامی کارهای انجام شده توسط رایانه را ثبت میکند و می تواند آنها را توسط ایمیل برای شما ارسال کند تا از راه دور نیز بتوانید از کارهای انجام شده توسط رایانه خود مطلع شوید و از این جهت می توان کاربرد دیگری را نیز برای برنامه در نظر گرفت چرا که می توانید مراقب باشید تا کسی از رایانه شما سوءاستفاده نکند. همچنین می توانید با استفاده از این برنامه سایت ها و برنامه هایی که محرمانه …