تبليغات

Learn German-6,000 Words v5.22 Learn German-6,000 Words یک راه آسان و سرگرم کننده برای زبان آلمانی است . این برنامه شامل ۶۰۰۰ هزار کلمه با تصویر برای نشان دادن کلمات می باشد . رونوشت آوایی و تلفظ ضبط شده به زبان مادری و ترجمه آن به فارسی شما را کمک خواهد کرد تا ۶۰۰۰ کلمه پرکاربرد آلمانی را که در ۱۵ موضوع اصلی و ۱۴۰ موضوع فرعی دسته بندی شده اند را براحتی فرابگیرید.

Learn Spanish 6,000 Words v5.1 Learn Spanish 6,000 Words راهی جدید آسان و سرگرم کننده برای یادگیری زبان اسپانیایی است. این اپلیکیشن بچه های شما را به یادگیری سریع زبان هلندی تشویق می کند.