تبليغات

App Usage Manage-Track Usage v4.68 مدیریت اپلیکیشن های اندروید   App Usage Manage-Track Usage اپلیکیشنی بسیار کاربردی برای مدیریت اپلیکیشن ها در اندروید می باشد. بوسیله این برنامه می توانید اطلاعات جامعی از اپلیکیشن های نصب شده بر روی دستگاه اندرویدی خود بدست آورده و در صورت لزوم آنها را حذف کنید. برای مثال با استفاده از قابلیت BATCH UNINSTALL APPS میتوانید برنامه هایی که برای مدت طولانی از آنها استفاده نکرده اید را تشخیص داده و با حذف آنها فضای بیشتری آزاد کنید، با استفاده از SHOW APP USAGE HISTORY می توانید زمان هایی را که در برنامه های مختلف سپری کرده اید بصورت میانگین مشاهده کنید .